ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - อ่อน

ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - อ่อน

Palm Tree Seedlings for Farming
ต้นพันธุ์อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นำเข้ามาจำหน่ายโดย ๑๐๐๐พฤกษาฟาร์ม
 • ทาง ๑๐๐๐พฤกษาฟาร์ม นำเข้ามาเดือนละครั้ง บางที ก็ 2-3 เดือนครั้ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางแล็ป ที่จะส่งต้นเข้ามาหรือไม่ จาก แล็ป DPD อังกฤษ เป็นหลัก และยังมีจาก แล็ป UAE และ อิหร่าน ด้วย
 • สายพันธุ์ที่นำเข้าจะเป็นอินทผลัมพันธุ์ทานผลสดทั้งหมด ที่เราคัดสรรว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย
 • ราคาต้นพันธุ์ จะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ค่าเงิน แลกเปลี่ยน ในช่วงเวลานั้นๆ
 • ท่านที่สนใจสามารถสั่งจองต้นพันธุ์ได้ทางช่องต่างๆตามหน้าเว็บไซต์ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร สายพันธุ์ที่จอง และจำนวนต้นที่ต้องการ (ไม่ต้องวางเงินมัดจำ เมื่อต้นเข้ามาและถึงคิวท่าน ทางร้านจะโทรแจ้ง จ่ายต้นตามคิว) ยกเว้นสายพันธุ์เฉพาะที่แทรกมาไม่อยู่ในแผน อาจมีเรียกเก็บเงินมัดจำการจอง


ราคา 0

ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - แก่

ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - แก่

Palm Tree Seedlings for Farming
ต้นพันธุ์อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเพาะเมล็ดพร้อมออกผล
 • สายพันธุ์เป็นอินทผลัมพันธุ์ทานผลสดทั้งหมด ที่เราคัดสรรว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย
 • ราคาต้นพันธุ์ จะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ค่าเงิน แลกเปลี่ยน ในช่วงเวลานั้นๆ
 • ท่านที่สนใจสามารถสั่งจองต้นพันธุ์ได้ทางช่องทางที่จัดจำหน่าย
 • แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร สายพันธุ์ที่จอง และจำนวนต้นที่ต้องการ


ราคา 0

ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - อ่อน

ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - อ่อน

Palm Tree Seedlings for Farming
ต้นพันธุ์อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นำเข้ามาจำหน่ายโดย ๑๐๐๐พฤกษาฟาร์ม
 • ทาง ๑๐๐๐พฤกษาฟาร์ม นำเข้ามาเดือนละครั้ง บางที ก็ 2-3 เดือนครั้ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางแล็ป ที่จะส่งต้นเข้ามาหรือไม่ จาก แล็ป DPD อังกฤษ เป็นหลัก และยังมีจาก แล็ป UAE และ อิหร่าน ด้วย
 • สายพันธุ์ที่นำเข้าจะเป็นอินทผลัมพันธุ์ทานผลสดทั้งหมด ที่เราคัดสรรว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย
 • ราคาต้นพันธุ์ จะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ค่าเงิน แลกเปลี่ยน ในช่วงเวลานั้นๆ
 • ท่านที่สนใจสามารถสั่งจองต้นพันธุ์ได้ทางช่องต่างๆตามหน้าเว็บไซต์ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร สายพันธุ์ที่จอง และจำนวนต้นที่ต้องการ (ไม่ต้องวางเงินมัดจำ เมื่อต้นเข้ามาและถึงคิวท่าน ทางร้านจะโทรแจ้ง จ่ายต้นตามคิว) ยกเว้นสายพันธุ์เฉพาะที่แทรกมาไม่อยู่ในแผน อาจมีเรียกเก็บเงินมัดจำการจอง


ราคา 0

ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - แก่

ต้นกล้าอินทผลัมสำหรับเพาะปลูก - แก่

Palm Tree Seedlings for Farming
ต้นพันธุ์อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเพาะเมล็ดพร้อมออกผล
 • สายพันธุ์เป็นอินทผลัมพันธุ์ทานผลสดทั้งหมด ที่เราคัดสรรว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย
 • ราคาต้นพันธุ์ จะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ค่าเงิน แลกเปลี่ยน ในช่วงเวลานั้นๆ
 • ท่านที่สนใจสามารถสั่งจองต้นพันธุ์ได้ทางช่องทางที่จัดจำหน่าย
 • แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร สายพันธุ์ที่จอง และจำนวนต้นที่ต้องการ


ราคา 0