ทำอย่างไร..ให้น้องอินออกดอกแทงจั่น..?? ช่วงกลางเดือนธันวาคม 63 นี้ เป็นช่วงเหมาะสมที่จะให้น้องอินสะสมตาดอก สร้างตาดอก มาดูปัจจัยที่ทำให้ออกดอกแทงจั่นสำหรับผลผลิตฤดูกาลนี้กันครับ...


ต้องทำอย่างไรถึงจะให้อินทผลัมออกดอก แทงจั่น..มีปัจจัยอะไรบ้าง?

🎖1.ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง

🎖2.ต้องมีสภาพอากาศ อุณหภูมิ แสง เหมาะสม

🎖3.ทำให้ c/n ratio กว้างๆ


....แล้วทำอย่างไรหล่ะ??...

🎖1.ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง..

  🌴หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งใบเก่าที่แห้งออก ตรวจดูแมลงด้วง กำจัดให้หมด

  🌴ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก บำรุงต้น( มูลไส้เดือน สุดยอด) ให้น้ำสม่ำเสมอ 

  🌴ทำให้ใบ..ก้านใบแต่ละชุด ให้สมบูรณ์ แข็งแรง โดยให้ธาตุอาหารให้ครบ 14 ธาตุ ธาตุหลัก รอง เสริม ทั้งทางดิน และทางใบ P K Ca Ms S Fe Mn Zn Cu Mo Mi B Cl 

  🌴คุมโรคและแมลงให้อยู่ อย่าให้ต้นป่วย ปกติถ้าต้นสมบูรณ์ แข็งแรง โรคและแมลงก็น้อย หญ้าอย่ารก 


🎖2.ต้องมีสภาพอากาศ อุณหภูมิ แสง เหมาะสม

  🌴โดยปกติจะต้องมีอากาศเย็น อุณหภูมิ 18 องศา หรือต่ำกว่า วันละ 2-4 ชม. ต่อเนื่อง กัน 3-7 วัน เพื่อกระตุ้นการสร้างตาดอกตามธรรมชาติ ทำใหต้นน้องอินเครียด 

  🌴ฝนไม่ตก ต่อเนื่องกัน 1-2 เดือน (ถ้าฝนตก จะเพิ่ม ไนโตรเจน N บ้าใบอีก ) 

  🌴ได้รับแสงแดด เพียงพอ ตลอดวัน ต้นที่อยู่ภายใต้ร่มเงา การสะสมของแสงไม่เพียงพอ จะไม่ออกดอก


🎖3.ทำให้ c/n ratio กว้างๆ  ในช่วงสะสมตาดอก 

  🌾แล้ว C/N ratio คืออะไร??

  คือสัดส่วนระหว่าคาร์บอน (C)ต่อไนโตรเจน(N) ภายในต้น..ในช่วงสร้างตาดอก ยิ่ง C/N ratio กว้างเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มโอกาสการออกดอกมากเท่านั้นครับ


แล้ว C/N ratio กว้างเป็นอย่างไร??

 ...ถ้า C มาก : N น้อย ==> ออดดอกแน่นอน

 ...ถ้า C พอๆกับ N ==> ออกหน่อ

 ...ถ้า C น้อย : N มาก ==> ใบงาม แทงยอดเพียบ!!


แล้ว C คืออะไร เอามาจากไหน??

C คือธาตุอาหารกลุ่มสร้างตาดอก ได้แก่ 13 ธาตุ K Ca Ms S Fe Mn Zn Cu Mo Mi B Cl 

มันก็คือ ทุกธาตุนั่นแหละ..ยกเว้น ไนโตรเจน(N)!!

สรุป..ช่วงสะสมตาดอก ให้งด N ให้เน้นธาตุกลุ่มสร้างตาดอก (C) โดยให้ทางใบเป็นหลัก ...


?? ทำไมต้องให้ทางใบ??

   👉เพราะถ้าให้ธาตุกลุ่ม C ทางดิน เราจะได้ N ติดมาด้วย 

   👉ถ้าให้ P (ฟอสฟอรัส) ทางดิน..ต้องให้ปริมาณมาก..นอกจากจะดูดซึมช้ากว่าทางใบมาก จะเสี่ยงที่ P จะสะสมในดินมากเกิน ..ถ้ามากเกินแล้วแก้ยาก 

   👉ต้องการให้พืชดูดซึมธาตุกลุ่ม C เร็ว  ...C จะได้สะสมไว้ในต้นอย่างพอเพียงก่อน.. เผื่อฝนตก ฝนจะพา N จากอากาศ..มาสู่ดิน.. N ในดินจะเคลื่อนที่ไว ..พืชจะดูด N เข้าต้นก่อน..ส่วนพวก ธาตุกลุ่ม. C ในดินจะไม่เคลื่อนที่ ต้นดูดซึมช้า..ไม่ทันกาล

  ==> ถ้าเราฉีด ธาตุกลุ่ม C เข้าทางใบก่อน ที่ต้นจะดูด N ทางดิน..จะทำให้ C/N ratio กว้าง ..ใบใหม่จะไม่เกิด เอื้อให้เกิดตากดอก 


สรุป...3 ปัจจัยหลักที่จะทำให้น้องอินของเราสร้างตาดอก แทงจั่นได้..ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับ.


1.ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง

2.ต้องมีสภาพอากาศ อุณหภูมิ แสง เหมาะสม

3.ทำให้ c/n ratio กว้าง 


...ถ้าปีไหนอากาศอุณหภูมิไม่ค่อยเป็นใจ...ก็ต้องเน้นทำข้อ 1 และ ข้อ 3 เป็นหลักและน้ำอย่าขาดครับ..


จริงๆมีอีกปัจจัยครับ สำหรับพืชไม้ผลทั่วๆไป..แต่อินทผลัมยังใช้ไม่ได้ ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม..คือ..ใช้สารช่วย ทำให้พืชเครียด..เหมือนพวก มะม่วง มะนาว ลำไย 

ชาวสวนรู้จักดี..โดยใช้สารพวก แพคโคลบิวทราโซล โพรแทสเซี่ยมคลอเรต..สารพวกนี้จะยับยั้งฮอร์โมนจิบเบอเรลลินทำให้พืชหยุดการโตและแตกใบ..ใช้ไม่เป็น ใช้ติดต่อกัน พืชจะโทรมหรืออาจตายได้...

กับอินทผลัม..เราลองใช้มาหลายครั้ง ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม..คงต้องลองต่อไปครับ..


ค่อยๆอ่านให้เข้าใจ..สงสัยโทรมาคุยกันได้ครับผม..เอาใจช่วย..ขอให้ทุกสวน ประสบความสำเร็จผลผลิตมากมายกันทุกส่วนในปีนี้นะครับ