ทำอย่างไร..ให้น้องอินออกดอกแทงจั่น..??

ทำอย่างไร..ให้น้องอินออกดอกแทงจั่น..??

ช่วงกลางเดือนธันวาคม 63 นี้ เป็นช่วงเหมาะสมที่จะให้น้องอินสะสมตาดอก สร้างตาดอก มาดูปัจจัยที่ทำให้ออกดอกแทงจั่นสำหรับผลผลิตฤดูกาลนี้กันครับ...