ต้นกล้าอินทผลัม

ต้นกล้าอินทผลัม

จำหน่ายต้นกล้าอินทผลัมอายุตั้งแต่ 8 เดือน ถึง 2 ปี จากการเพาะเมล็ด และต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากแลปไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ

ผลสดอินทผลัมบาฮี

จัดจำหน่ายผลอินทผลัมสด ปลีก-ส่ง
ผลสดอินทผลัมบาฮี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัม

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัมสดและแห้ง
ต้นกล้าอินทผลัม

ต้นกล้าอินทผลัม

จำหน่ายต้นกล้าอินทผลัมอายุตั้งแต่ 8 เดือน ถึง 2 ปี จากการเพาะเมล็ด และต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากแลปไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ
ผลสดอินทผลัมบาฮี

ผลสดอินทผลัมบาฮี

จัดจำหน่ายผลอินทผลัมสด ปลีก-ส่ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัม

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัมสดและแห้ง